Ved til hytta

Bestill ved til vinteren

Bestill ved og få den tilkjørt til hytta 

Veden blir kjørt fram til hytta ved Rørvatnet den dagen du selv ønsker.

Har forskjellige størrelser og priser, ta kontakt med Tore på telefon 917 82 085 eller epost tore@simonset.no!

0
Feed