​Til brukere av vinterveien til Lykkja hyttefelt

På grunn av hogst, ønsker bonden å få beskjed om når dere kommer på hytta!

Det blir en del kjøring med tømmer og for å unngå å møtes må du på forhånd (før du kjører langs veien) ta kontakt på tlf 91782085. 


Arbeidet vil vare fram til nyttårsaften. 


mvh
Tore Simonset

0
Feed